22-02-2023

healthyLIFE in steeds meer gemeenten beschikbaar

In september 2022 is healthyLIFE als pilot gestart in de Oostelijke Mijnstreek, in de gemeenten Heerlen en Kerkrade. Omdat de pilot een groot succes was, is besloten om het programma in 2023 voort te zetten. Het programma healthyLIFE is nu beschikbaar in verschillende gemeenten in het werkgebied van zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg.

healthyLIFE in de Oostelijke Mijnstreek
In gemeente Kerkrade is healthyLIFE één van de ruim veertig programma's van VIE - Leven in beweging, een grootschalig gezondheids- en vitaliteitsprogramma in gemeente Kerkrade dat de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Kerkrade en Parkstad wil verbeteren. De programma’s van Vie moeten ervoor zorgen dat de bewoners, van jong tot oud, in beweging komen. Zorg, educatie, onderzoek en kennis over voeding en beweging staan hierbij centraal. De verschillende programma’s, waaronder healthyLIFE, vormen een breed aanbod en bieden inwoners van Kerkrade en regio Parkstad ondersteuning en begeleiding bij een gezond en vitaal leven. Naast Vie bieden ook The Move Factory, Brunssum Beweegt en Heel Heerlen Beweegt begeleiding via het programma healthyLIFE om gemeenten te helpen bij de uitvoering van hun sportbeleid.

voordelen van healthyLIFE 
healthyLIFE is een gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen vanaf 18 jaar met overgewicht en een kwetsbare gezondheid of obesitas. De combinatie tussen leefstijlcoaching en beweegcoaching heeft bewezen meer effect dan een aanpak gericht op één onderdeel. Het doel is het bevorderen van een actieve leefstijl en een gezond voedingspatroon. Op ieders eigen tempo, zodat ook na het programma van 24 maanden gezond eten en actief bewegen voortgezet kan worden. Daarnaast is er ook aandacht voor achterliggende sociale- en gezondheidsproblemen die verbonden kunnen zijn met overgewicht. Bewegen met gelijkgestemden en aanbod aangepast op eigen kunnen, zijn voordelen van healthyLIFE. Deelname aan healthyLIFE leidt tot het verhogen van de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid en meedoen in de maatschappij vergroten.