Anders leren kijken

Ellen van Buggenum werkt al 10 jaar als praktijkondersteuner (POH-er) bij een huisartsenpraktijk. Ze verwijst regelmatig patiënten door naar healthyLIFE. Sinds de start van de pilot in Weert is de groei in aantal deelnemers duidelijk zichtbaar. Er is meer animo dus groepen starten sneller op, ook omdat healthyLIFE een groter bereik heeft gekregen. “Soms krijg ik vanuit de huisarts bericht om een patiënt aan te melden voor healthyLIFE, soms stel ik het programma zelf voor in gesprek met de patiënt. Maar er zijn ook steeds meer mensen die op eigen initiatief willen deelnemen. Ze hebben ergens gehoord, gezien of gelezen over healthyLIFE. Dan komt dus ook de motivatie uit hunzelf. Dát is het belangrijkst!”

Inzicht krijgen en eigen verantwoording nemen
Als praktijkondersteuner ziet Ellen zeker de meerwaarde van healthyLIFE voor bepaalde patiënten. “Het geeft ze inzicht in hun eigen gezondheid en leefstijl. Eigen verantwoording nemen, niet de zorgverlener of pillen als verantwoordelijke zien. Bewustwording creëren. Wat kan ik zelf doen om mijn eigen gezondheid te handhaven of te bevorderen? Het gaat om de mindset; anders leren kijken naar dingen. Wat doe ik, waarom doe ik het zo en hoe kan ik het eventueel anders aanpakken?”
Of Ellen healthyLIFE voorstelt aan een patiënt, hangt af van verschillende factoren. Motivatie staat bovenaan want als dat er niet is, heeft voorstellen geeneens zin. Het programma duurt twee jaar, dus er wordt iets van je verwacht. Maar ook hoe lang Ellen al met een patiënt in gesprek is of bijvoorbeeld hoe diens financiën in elkaar steken, kunnen aanleiding zijn. “Wie zit er tegenover me? Dit zijn voornamelijk patiënten bij wie ik, voor mijn gevoel, een beetje vastloop in het gesprek. Dan vraag ik wat ik nog voor ze kan betekenen op het gebied van leefstijl. HealthyLIFE is vaak nog een (laatste) optie, dat levert dan gelukkig ook positieve reacties op.”

Meer halen uit het programma
Nu healthyLIFE steeds meer onderdeel is van het werkproces, is er binnen het programma ook meer tijd en ruimte voor maatwerk. Daar heeft Ellen in haar werk veel baat bij. “Ik had laatst een buitenlandse patiënt. Ze spreekt gebrekkig Nederlands maar is zó gemotiveerd dat ik haar het programma niet wilde onthouden. Ondanks dat de Nederlandse taal beheersen een voorwaarde is voor deelname aan healthyLIFE, heb ik deze patiënt toch aangemeld. De leefstijlcoach en beweegcoach hebben dit goed opgepakt en er een draai aan kunnen geven zodat het voor mevrouw toch mogelijk is om deel te nemen.” Maatwerk is dus mogelijk, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Met de leefstijlcoach en beweegcoach bespreekt Ellen vooral bijzonderheden. Met patiënten heeft ze tussentijds geen contact of afspraak als dit niet nodig is. Al vindt Ellen het wel fijn om een terugkoppeling te krijgen. “Ik hoorde laatst dat twee deelnemende patiënten samen een wandelclubje zijn gestart met andere healthyLIFE-deelnemers. Je merkt hieraan dat ze het fijn vinden dat ze mensen treffen die in hetzelfde schuitje zitten. De groepsdynamiek werkt; ze voelen zich niet alleen. Dat motiveert. De meesten die beginnen met healthyLIFE maken het programma dus ook af, is mijn ervaring. En dan volgt het gewenste resultaat: bewustwording van de eigen leefstijl. Anders kijken naar het leefpatroon en blijven bewegen.”

Goed voorbereid
Als praktijkondersteuner kan Ellen deelnemers voorbereiden op het healthyLIFE-traject. Ze beantwoordt vragen en neemt bepaalde verwachtingen weg. Wat kun je in je eigen leefstijl investeren en hoe pak je dat aan? “Ik heb vooral geleerd niet te groot te denken, anders kun je voor je gevoel te snel terugvallen of teveel investeren. Dat werkt niet. Ieder stapje dat je neemt, is een stap vooruit. Iedereen die ik met healthyLIFE op weg kan helpen, is winst. Hopelijk gaat deze preventieve gezondheidsaanpak ooit zijn vruchten afwerpen!”