healthyLIFE in de media

healthyLIFE magazine
Het healthyLIFE magazine (2021) is een co-creatie tussen Meditta ( huisartsenorganisatie) en MIK & PIW Groep (kinderopvang en sociaal werk) waar Ecsplore deel van uitmaakt. U leest over de kracht van de samenwerking tussen huisartsen, leefstijlcoaches, beweegcoaches en verzekeraars voor een complete netwerkaanpak voor een gezonde leefstijl.
Positieve Gezondheid is de leidraad. Niet de ziekte, het gebrek of de onmogelijkheid staat centraal, maar de kansen en opties. 
Verschillende betrokkenen bij (de totstandkoming van) healthyLIFE komen aan bod, zoals de programmamanager, verwijzers, CZ en deelnemers. 
Daarnaast krijgt u onder andere inzicht in de eerst gemeten effecten van healthyLIFE, vertelt Fontys Sporthogeschool wat zij betekenen voor het programma, hoe healthyLIFE in Zuid-Limburg vorm krijgt en welke rol de Rabobank heeft binnen het programma. 

Nieuwsgierig? Lees dan verder.
[ Digitale versie healthyLIFE magazine ]

Onderzoeksresultaten
De effecten van deelname aan healthyLIFE worden ook wetenschappelijk onderzocht. Heeft de inzet van een leefstijlcoach en een beweegcoach een toegevoegde waarde bij het bereiken en vasthouden van een gezonde leefstijl?
In een Engels geschreven samenvatting leest u de positieve uitkomsten van het programma.
[ Onderzoeksresultaten, 2021 ]