Programma

Op naar een gezonde toekomst

healthyLIFE is een programma van 24 maanden waarbij de combinatie tussen beweging, voeding, ontspanning en slaap centraal staat. Doel is het bevorderen van een actieve leefstijl en een gezond eetpatroon. Kleine aanpassingen en een positieve mindset leiden tot gedragsveranderingen. U bekijkt kritisch uw leefstijl en leert ongezonde gewoontes om te zetten in (bewust) gezondere keuzes. Uw nieuwe leefstijl draagt bij aan de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid, een betere gezondheid én langer meedoen in de samenleving. Om dit mogelijk te maken, wordt u zowel individueel als in een groep begeleid en ondersteund door een leefstijlcoach én een beweegcoach. Stap voor stap gaat u samen aan de slag met uw persoonlijke en haalbare doelen. Aan de hand van verschillende metingen bekijken ze samen met u uw voortgang. 

Motivatie is noodzakelijk

healthyLIFE is een langdurig en intensief programma. U kiest zelf of dit bij u en in uw dagelijks leven past. Als u meedoet geldt dat voor het hele programma, zowel voor de leefstijlcoaching als de beweegcoaching. Tijdens en na uw deelname gaan eventuele afspraken bij uw huisarts of praktijkondersteuner gewoon door. Dit vraagt tijd en energie, maar vooral de wil om uw leefstijl te verbeteren.

 

Deelname is gratis

Deelnemen aan healthyLIFE kost u geen geld, wel inzet en tijd. De kosten voor deelname aan het leefstijlprogramma worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Dit heeft dan ook géén invloed op uw eigen risico. De kosten voor het beweegprogramma worden voor u betaald door de gemeente waarin u woont. 

Met deelname aan healthyLIFE werkt u aan een blijvende verandering in uw leefstijl; een belangrijke bijdrage aan uw eigen gezondheid.

Voorwaarden voor deelname

Om aan healthyLIFE te kunnen deelnemen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze bespreekt uw huisarts met u. Meer informatie hierover kunt u ook lezen op de website van Zorginstituut Nederland.

Hoe verloopt de aanmelding voor deelname?

Uw huisarts of praktijkondersteuner geeft uw interesse door. Daarvoor moet u toestemming geven. De planner van healthyLIFE ontvangt dan uw voor- en achternaam, telefoonnummer en naam van uw zorgverzekeraar. Bij voldoende deelnemers in uw regio neemt onze planner contact met u op voor uw deelname aan healthyLIFE. Samen maakt u afspraken voor uw intakegesprek met de leefstijlcoach en deelname aan de leefstijlbijeenkomsten en de beweegbijeenkomsten.

Let op: doorverwijzing loopt altijd via de huisarts. U kunt zich niet zelf aanmelden voor deelname aan het programma healthyLIFE.