08-06-2023

Gecombineerde Leefstijlinterventie 'CooL' verlengd met 5 jaar

Een belangrijk onderdeel van healthyLIFE is de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) ‘Coaching op Leefstijl (CooL)’. Dit is de interventie waar onze leefstijlcoaches gebruik van maken om deelnemers te helpen met het bereiken van doelen en stappen te zetten naar een gezonde en actieve leefstijl. Het RIVM heeft de erkenning van CooL als effectieve interventie weer met 5 jaar verlengd.

Hererkenning én hoger niveau van effectiviteit
In 2018 heeft CooL de kwalificatie als erkende GLI gekregen van het RIVM. Om de kwaliteit hoog te houden, moet deze erkenning elke 5 jaar opnieuw worden aangevraagd, onder andere met bewijs dat de interventie nog steeds effectief is. En dit is zeker gelukt! Naast de hererkenning heeft de commissie ook een hoger niveau van effectiviteit toegekend. Dit betekent dat onderzoeken aantonen dan CooL een positief effect heeft op de deelnemers.

De resultaten van één van de onderzoeken vindt u hier (Engels geschreven artikel).