bezig met laden...

HealthyLIFE is een gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen vanaf 18 jaar. Doel is het bevorderen van een actieve leefstijl en gezond voedingspatroon. Het programma richt zich op zowel eten als op bewegen. Dit heeft meer effect dan een aanpak op een van deze twee onderwerpen. Daarom staan bewegen, gedrag, voeding en Positieve Gezondheid centraal. De nieuwe leefstijl draagt bij aan de kwaliteit van leven, de zelfredzaamheid, een betere gezondheid en langere participatie in de samenleving.

Het programma is in het bijzonder bedoeld voor kwetsbare volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) én een (matig) verhoogd risico op CVRM of DM2, of kwetsbare volwassenen met obesitas (BMI > 30). Doorverwijzing van deelnemers gebeurt door huisartsen en praktijkondersteuners.

healthyLIFE podcast

Wilt u meer weten over het unieke gecombineerde leefstijlprogramma healthyLIFE?  De healthyLIFE podcastserie biedt 5 afleveringen met een gezonde dosis inspiratie over healthyLIFE en het werken aan een gezonde leefstijl. Telkens hebben wij andere gasten aan tafel waarmee we onder andere praten over bijzondere samenwerkingen en deelnemerservaringen.

Luisteren?  
Alle aflevering vindt u op het podcast kanaal.

healthyLIFE magazine

Met trots presenteren we het healthyLIFE magazine! In dit magazine nemen we je mee in het verhaal van healthyLIFE.  In dit healthyLIFE magazine lees je:

  • Persoonlijke ervaringen van deelnemers
  • Effecten van het programma
  • en nog veel meer.

Nieuwsgierig?
Het magazine is hier te vinden: healthyLIFE Magazine

DOOR­VERWIJZEN

Huisartsen en praktijkondersteuners leveren zorg aan patiënten met onder andere overgewicht of obesitas, vaak in combinatie met een chronische ziekte zoals diabetes. Naast deze directe zorg kunt u nu ook onder professionele begeleiding zelf actief aan de slag gaan voor een gezonde leefstijl. Het nieuwe programma healthyLIFE is een stimulans om uw leefstijl kritisch onder de loep te nemen én om zowel uw beweeg- als voedingsgewoonten te veranderen. Elke aanpassing in uw leefstijl kan al gezondheidswinst opleveren.

Screening
Ten behoeve van deelname voert de huisarts of praktijkondersteuner een eerste screening uit. Daarvoor is een aparte screeningskaart ontwikkeld. Aan de hand van enkele zogenoemde inclusie- en exclusiecriteria beoordeelt de doorverwijzer of deelname mogelijk is. Daarbij komen onder andere de volgende 4 vragen aan bod:

  1. Bent u 18 jaar of ouder?
  2. Woont u in de gemeente Sittard-Geleen, Stein, Maasgouw, Roermond, Echt-Susteren, Weert*, BeekdaelenRoerdalen, Heerlen of Kerkrade?
  3. Heeft u overgewicht (BMI 25-30) én een (matig) verhoogd risico op CVRM of DM2? Of is er bij u sprake van obesitas (BMI van 30 of meer)?
  4. Bent u in staat korte opdrachten uit te voeren waarbij gebruik mag worden gemaakt van het geven van mondelinge instructies, het voordoen van opdrachten, het samen uitvoeren van opdrachten en het visualiseren van opdrachten door middel van een foto/pictogram?

    * deelnemende huisartsenpraktijken zijn Huisartsenpraktijken Hamelers en Renzema, Huisartsenpraktijk R.C.C. Weijnen, Huisartsenpraktijk Simon en Huisartsenpraktijk Wang.

Als bovenstaande vragen met 'ja' worden beantwoord, is healthyLIFE wellicht een geschikt programma voor u. Bespreek uw interesse met uw huisarts of met de praktijkondersteuner. Ook als u niet alle vragen met 'ja' kunt beantwoorden, komt u wellicht in aanmerking voor deelname.

In geval van doorverwijzing door huisarts of praktijkondersteuner ontvangt u een informatiebrochure. Voordat u besluit of u daadwerkelijk deel gaat nemen, is het belangrijk om meer te weten over healthyLIFE. Lees de brochure daarom rustig door. Bespreek de informatie eventueel met uw partner, familie of vrienden. Heeft u na het lezen nog vragen? Dan kunt u terecht bij uw huisarts, praktijkondersteuner of de projectmanager van healthyLIFE.

INTAKE

Uw keuze om deel te nemen is geheel vrijwillig. Als u meedoet, geldt dat voor alle onderdelen, dus zowel het leefstijlprogramma, het beweegprogramma en het wetenschappelijk onderzoek. Met uw deelname levert u een belangrijke bijdrage aan uw eigen gezondheid en aan de wetenschappelijke kennis met betrekking tot de verdere verbetering van leefstijlprogramma’s. Bedenk echter goed dat het een langdurig en intensief programma is. Tijdens en na uw deelname gaan bovendien de consulten bij uw huisarts of praktijkondersteuner gewoon door. Daarom vindt aanvullend aan de eerste screening een persoonlijk intakegesprek plaats. 

Doet u mee?
Uw huisarts of praktijkondersteuner maakt mét uw toestemming uw interesse kenbaar bij de projectmanager van healthyLIFE. Zodra er een groep start bij u in de buurt, nemen wij contact met u op voor het inplannen van een intakegesprek, de groepsbijeenkomsten en de beweeglessen. Dit vindt plaats, bij u in de buurt, met een leefstijlcoach en een beweegcoach van Ecsplore. Het gesprek duurt 1 uur. Bij de intake wordt gebruik gemaakt van het gespreksinstrument IPH van Positieve Gezondheid.
Op basis van dit gesprek krijgt u een individueel advies. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke en fysieke situatie.

Ervaringen van twee deelnemers
Bent u nieuwsgierig naar de voordelen die deelname aan healthyLIFE wellicht voor u heeft? Lees dan de interviews met twee deelnemers.

HET PROGRAMMA

Het programma duurt in totaal 24 maanden. U neemt deel aan tweemaal 8 groepsbijeenkomsten leefstijlcoaching en aan een beweegprogramma op maat gedurende 14 weken. Voor het onderzoek doet u op verschillende momenten diverse testen.

Geen kosten voor u
De kosten voor deelname aan het leefstijlprogramma worden doorgaans door uw zorgverzekeraar vergoed. Ook heeft deelname aan het leefstijlprogramma géén invloed op uw eigen risico. De kosten voor deelname aan het beweegprogramma worden betaald door de gemeente.

Bouwstenen
HealthyLIFE bestaat uit een combinatie van leefstijlcoaching en beweegcoaching waarbij Positieve Gezondheid centraal staat.

Leefstijlcoaching

U volgt onder leiding van een leefstijlcoach tweemaal 8 groepsessies bij u in de buurt. Een sessie duurt 1,5 uur en heeft een eigen thema. U krijgt individuele aandacht, maar u kunt ook ervaringen uitwisselen in de groep. Tijdens elke sessie gaat u aan de slag met oefeningen en opdrachten. Deze maakt u in uw persoonlijke werkmap. Daarnaast heeft u 2 individuele sessies. 
De leefstijlcoach is een professional gespecialiseerd in gedragsverandering. Hij ondersteunt u bij het in kaart brengen van uw eigen gezondheid. Ook coacht, activeert, motiveert en begeleidt hij u naar een gezonde leefstijl die bij u past, in uw eigen tempo.

Beweegcoaching

Op basis van uw intakegesprek krijgt u een persoonlijk advies om deel te nemen aan een beweegprogramma op maat van 14 weken. Binnen healthyLIFE werken we in small group trajecten met maximaal 8 personen per beweeggroep.

Het beweegprogramma wordt onder begeleiding van een beweegcoach uitgevoerd bij u in de buurt. Doel van uw deelname is het instromen in bestaand, regulier beweegaanbod.

Positieve Gezondheid

Als u deelneemt aan healthyLIFE dan vinden er een drietal metingen plaats. Hierbij gebruiken we o.a. het Gespreksinstrument IPH van Positieve Gezondheid. 
Positieve Gezondheid gaat over hoe mensen veerkrachtig en betekenisvol kunnen leven. Dat gaat over meer dan alleen maar ons lichamelijk functioneren. Positieve Gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, maar ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.

WETEN­SCHAP­PELIJK ONDERZOEK

De effecten van deelname aan healthyLIFE worden ook wetenschappelijk onderzocht. Heeft de inzet van een leefstijlcoach en een beweegcoach een toegevoegde waarde bij het bereiken en vasthouden van een gezonde leefstijl? Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ecsplore in samenwerking met Universiteit Maastricht en Fontys Sporthogeschool (lectoraat Move to Be). Daarvoor vult u verschillende vragenlijsten in. Dat gebeurt op een iPad; deze stellen wij ter beschikking.

Voor het onderzoek doet u op 3 verschillende momenten een aantal fysieke testen. Hierbij wordt u ondersteund door de beweegcoach. We meten lengte, gewicht, middelomtrek, bloeddruk, knijpkracht, lenigheid, conditie en valrisico. De resultaten nemen wij meteen met u door.
Voor het onderzoek vult u ook op 3 verschillende momenten een algemene vragenlijst in. Het invullen duurt per keer ongeveer 30 minuten. Indien nodig helpt uw beweegcoach u daarbij.
Driemaal tijdens de 24 maanden vult u samen met uw leefstijlcoach een vragenlijst over uw Positieve Gezondheid en kwaliteit van leven in. Dit duurt per keer ongeveer 15 minuten. Ook vragen wij u om driemaal één week een beweegmeter te dragen.

IMPLEMENTATIEMODEL HEALTHYLIFE

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ten behoeve van de implementatie een praktisch model ontwikkeld:

Implementatiemodel healthyLIFE (pdf)
Schematisch model (pdf)